Flintrännegatan 21   211 24  Malmö.     Telefon 040 93 16 10
-
Bilder på stammisarna som lät sig väl smaka